Motswa Hole (video clip), 2001

Vincent Sekwati Koko Mantsoe